Zakaj se kanaleta uporablja in kako vam koristi

Kanaleta za odvodnjavanje odvečne vode zunaj ali v prostoru mora biti kakovostna in uporabna ter dobro nameščena, da ni poplav. Kakovostna kanaleta podjetja 2pr je narejena iz najboljšega materiala, ki je kovina ali pa posebna plastična masa. Zdrži lahko velike obremenitve, če je namenjena za zunaj, da lahko preko nje vozijo vozila in hodijo ljudje. Imeti mora dobro narejeno rešetko zato, da se na površini zadržijo večji kosi, kot so listje in veje ali v kopalnicah perilo in lasje ter embalaža, da na zamašijo odtokov. Dobro je tudi, da ne drsijo.

 kanaleta

Kanaleta je lahko v prostorih, kot so kuhinje, kopalnice, pralnice, delavnice, garaže, parkirne hiše in podobno. Zunaj pa so na dvoriščih, ob cestah, vrtovih, bencinskih črpalkah in še kje. Gre za to, da vodo speljejo v kanale in jo usmerijo tja, kjer ne bo naredila škode, tudi če jo je več in če so neurja. Nekatere kanalete so kot bajpasi in imajo tudi oljne filtre za to, da če se olje razlije po tleh, da ne gre v kanale in ne onesnaži okolice.

Taka kanaleta z oljnim filtrom je nujna na parkiriščih in v delavnicah ter v kurilnicah, gotovo tudi na bencinskih črpalkah ter povsod tam, kjer je možnost izliva strupenega olja v okolje. Takšna kanaleta bo s filtrom olje ločila od vode in ga zadržala, da se ga kasneje odstrani in varno odpelje ter predela. Vendar mora tako vodno cesto narediti usposobljen strokovnjak in pri tem imeti res odlične kanalete, da izpolnijo svojo nalogo.

Gotovo ne želite imeti poplav ali da vam voda unči premoženje, stavbe in ceste ter vrtove. Rešitev za to so vodne ceste, ki jih podjetje 2pr izpelje brezhibno. Mojstri bodo prišli osebno pogledat, kakšna je vaša situacija. Gotovo bodo preverili tudi, kakšno je pri vas podnebje in koliko padavin je na leto. Tudi preverijo, ali so kakšni hujši nalivi in večja količina snega, ker je vse to treba upoštevati pri vodnih cestah, da ne nastanejo iz njih hudourniki, ki vse uničijo. Strokovnjaki vam bodo to sanirali in speljali vodo tako, da ne bo nevarna. Nikar ne pozabite, da je vodo treba speljati tudi ven iz hiše, predvsem iz kopalnice.