ZZZS dodatno zavarovanje dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje

Zavod za zdravstveno zavarovanje ali ZZZS je osrednja institucija, kjer si lahko uredite obvezno zdravstveno zavarovanje. Vendar pa obvezno zavarovanje ni dovolj, če se želite izogniti visokim stroškom zdravstvenih storitev. Zato je potrebno skleniti tudi ZZZS dodatno zavarovanje, ki obveznega dopolnjuje in mu pravimo tudi dopolnilno zavarovanje.

Čeprav marsikdo še vedno misli, da je naše zdravstvo zastonj, pa je v Sloveniji zdravstveno zavarovanje sestavljeno iz dveh delov. Za obvezno zdravstveno zavarovanje poskrbi delodajalec ali pa ga sklenemo na ZZZS, medtem ko moramo ZZZS dodatno zavarovanje skleniti samo pri eni izmed zavarovalnic. Za obe vrsti zavarovanj je potrebno redno plačevati mesečno premijo, ki pa je napram velikim zdravstvenim storitvam, zanemarljiva.

ZZZS dodatno zavarovanje

ZZZS dodatno zavarovanje je pri vseh zavarovalnicah enak

Zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju določa, da ima oseba natanko en mesec časa, da si uredi ZZZS dodatno zavarovanje od dneva, ko postane zavezanec za zavarovanje. To pomeni, da je dopolnil 26 let, izgubil status dijaka ali študenta, se zaposlil ali pa odprl svoje lastno podjetje. ZZZS dodatnega zavarovanja ni potrebno plačevati otrokom in mladini, prejemnikom socialne pomoči in vojnim veteranom.

Danes vam dodatno zavarovanje ponujajo zavarovalnice Triglav, Generali in Vzajemna. Višina premije za ZZZS dodatno zavarovanje je zakonsko določena, zato je enaka pri vseh treh zavarovalnicah. Te vam običajno nudijo zakonsko določen promocijski popust, dodatne paketne ugodnosti in druge popuste v obliki bonov. Zato je odločitev prepuščena vsakemu posamezniku, največkrat pa je odvisna od preostalih oblik zavarovanj, ki jih ima posameznik sklenjene pri določeni zavarovalnici.

Sklenitev ZZZS dodatnega zavarovanja je zelo preprosta

V dobi interneta in spletnega poslovanja lahko tudi ZZZS dodatno zavarovanje sklenete zgolj z nekaj kliki na vašem računalniku. Potem ko ste preverili cene in ugodnosti vseh treh zavarovalnic, izberite tisto, ki je za vas najprimernejša.

Za sklenitev izpolnite le spletni obrazec, pri čemer potrebujete vaše osebne podatke, datum rojstva, davčno številko, EMŠO, številko kartice zdravstvenega zavarovanja, številko telefona in vaš elektronski naslov. ZZZS dodatno zavarovanje je sklenjeno takoj, ko posredujete vse vaše podatke. V primeru menjave zavarovalnice, je treba predvideti 3-mesečni odpovedni rok, zato je potrebno prej preveriti, ali je bilo obstoječe dodatno zavarovanje že odpovedano.